Το κλιματιστικό πλέον έχει μπει στα περισσότερα σπίτια και η χρήση του έχει αυξηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Σε αυτό το άρθρο θα δούμε μερικά προβλήματα – δυσλειτουργίες που μπορεί να αντιμετωπίσει μια συσκευή air codition. Οι δυσλειτουργίες αυτές οφείλονται κυρίως σε κακή εγκατάσταση ή πλημμελή συντήρηση. Πάμε όμως να δούμε αναλυτικά.

Η λανθασμένη – κακή εγκατάσταση του κλιματιστικού σας πολλές φορές μπορεί να οδηγήσει σε διαρροές του ψυκτικού υγρού, σε κακή κυκλοφορία του υγρού εντός των ψυκτικών σωλήνων καθώς και σε κακή κυκλοφορία του αέρα μέσα στο χώρο. Το ψυκτικό υγρό πρέπει να τοποθετείται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες και τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του κλιματιστικού και σε συγκεκριμένη ποσότητα. Αν δεν γίνει σωστά το πιθανότερο είναι να οδηγήσει σε υψηλή κατανάλωση ρεύματος, σε χαμηλότερη απόδοση ή ακόμα και στη μη λειτουργία της συσκευής. Γι’ αυτό καλύτερα είναι να προτιμήσετε τον έλεγχο και τη συντήρησή του από έναν επαγγελματία.

Ποιες είναι λοιπόν οι βασικότερες δυσλειτουργίες που τυχόν θα συναντήσετε;

  1. Αρχικά, αν οποιαδήποτε στιγμή σταματήσει η λειτουργία του κλιματιστικού σας, καλό θα ήταν να ελέγξετε την ασφάλεια στον ηλεκτρικό πίνακα. Αν δεν έχει πέσει η ασφάλεια, κατεβάστε την εσείς, περιμένετε μερικά λεπτά και ανεβάστε την ξανά. Έτσι θα πραγματοποιηθεί μια διαδικασία επανεκκίνησης του κλιματιστικού με την οποία μπορεί να επιλυθεί το πρόβλημα. Αν στο μέλλον παρουσιαστεί ξανά το ίδιο πρόβλημα τότε πιθανόν να έχει υποστεί κάποια σοβαρότερη βλάβη.
  2. Όταν υπάρχει έλλειψη ψυκτικού υγρού το αποτέλεσμα συνήθως είναι η χαμηλή απόδοση της συσκευής. Η έλλειψη αυτή μπορεί να οφείλεται τόσο στην ανεπαρκή πλήρωση κατά την εγκατάσταση ή σε κάποια διαρροή. Σε περίπτωση που η ανεπάρκεια δεν οφείλεται σε διαρροή η αναπλήρωση του ψυκτικού υγρού θα επιλύσει το πρόβλημα. Αν πάλι υπάρχει διαρροή, τότε αναγκαστικά θα πρέπει να κληθεί τεχνικός, για να εντοπίσει το σημείο της διαρροής, να την επισκευάσει και στη συνέχεια να τοποθετήσει την απαιτούμενη ποσότητα ψυκτικού υγρού σύμφωνα με τον κατασκευαστή.
  3. Η Ανεπαρκής συντήρηση των κλιματιστικών, έχει ως αποτέλεσμα την συσσώρευση σκόνης, καπνού και λοιπών σωματιδίων στα φίλτρα, με αποτέλεσμα να μην λειτουργούν κανονικά, ενώ υπάρχει και πιθανότητα να υποστεί μόνιμη βλάβη ο συμπιεστής και οι ανεμιστήρες. Για το λόγο αυτό προβαίνουμε σε τακτικό καθαρισμό των φίλτρων με νερό όπως έχουμε ξαναπεί.
  4. Αν παρατηρηθεί συνεχή λειτουργία του κλιματιστικού χωρίς να σταματάει όταν επέλθει η θερμοκρασία που έχει ρυθμιστεί, ή υπάρξουν υπερβολικές και μη φυσιολογικές αυξομειώσεις στις θερμοκρασίες, τότε το πιθανότερο είναι κάποιος ή κάποιοι από τους αισθητήρες να έχουν υποστεί βλάβη ή έχουν βγει από την θέση τους.
  5. Πολλές φορές, ένα κλιματιστικό μπορεί να παρουσιάσει ηλεκτρική ανεπάρκεια. Αυτό πολύ πιθανόν να οφείλεται σε φθορά στις κλέμμες σύνδεσης, ή σε φθορά του συμπιεστή και των ανεμιστήρων.  Για τον λόγο αυτό, σε κάθε συντήρηση που θα πραγματοποιείτε καλό θα ήταν να ελέγχονται όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις
  6. Δεν είναι λίγες οι φορές που σε περιοχές με συχνές διακοπές ρεύματος, οι οποίες πραγματοποιούνται σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, έχει ως αποτέλεσμα να υποστεί βλάβη ή να έχει καταστραφεί η πλακέτα του air codition. Η πλακέτα αποτελεί κάτι πολύ σημαντικό καθότι θα μπορούσαμε να την χαρακτηρίσουμε ως τον «εγκέφαλο» της συσκευής ο οποίος επιτηρεί τη λειτουργία των επί μέρους στοιχείων προκειμένου να υπάρξει σωστή λειτουργία της συσκευής. Εκτός από τις διακοπές ρεύματος το ίδιο αποτέλεσμα, αν και αρκετά σπάνιο, μπορεί να έχει και μια πτώση κεραυνού σε κοντινό σημείο. Και στις δύο περιπτώσεις πάντως, αυτό που θα χρειαστείτε είναι η επισκευή ή η αντικατάσταση της πλακέτας ώστε να ξαναλειτουργήσει η συσκευή σας.

Προς αποφυγή ή επιδιόρθωση όλων των ανωτέρω κρίνεται απαραίτητη, τόσο η εγκατάσταση όσο και η συντήρηση, από κάποιον καταρτισμένο τεχνικό.