Ψυκτική μηχανή

Οι καιροί αλλάζουν γρήγορα και η ενέργεια, ηλεκτρική και μη, κοστίζει όλο και περισσότερο ενώ η παραγωγή της επιβαρύνει συνεχώς το περιβάλλον που ζούμε. Για να βελτιώσουμε λοιπόν τον αντίκτυπο που έχουν οι ψυκτικές μας εγκαταστάσεις, στο περιβάλλον αλλά και στην τσέπη μας, σας παραθέτω τις παρακάτω τεχνικές.

Όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, ο κλιματισμός ενός χώρου γίνεται με τη βοήθεια κάποιου «μέσου», το οποίο επεξεργαζόμαστε στην Κλιματιστική Εγκατάσταση. Με βάση το είδος του ρυθμιζόμενου μέσου, αν δηλαδή είναι αέρας, νερό ή ψυκτικό υγρό ή συνδυασμός τους, μπορούμε να ξεχωρίσομε τα διάφορα κλιματιστικά συστήματα στις παρακάτω κατηγορίες:

  • Συστήματα Αέρα (με μοναδικό μέσο τον αέρα).
  • Συστήματα Νερού (με μοναδικό μέσο το νερό).
  • Συστήματα Αέρα - Νερού.
  • Συστήματα Ψυκτικού Υγρού (ή συστήματα με αυτοδύναμες τοπικές μονάδες)...

Ιστορική αναδρομή

H προσπάθεια του ανθρώπου να ελέγξει το κλιματολογικό περιβάλλον άρχισε από πολύ παλιά.

Είναι γνωστό ότι οι προϊστορικοί άνθρωποι είχαν χρησιμοποιήσει τη φωτιά για τη θέρμανσή τους και ότι τα ξύλα ήταν το αρχαιότερο από τα καύσιμα.
Μετά ανακάλυψαν ότι από τα ξύλα μπορούσαν να φτιάξουν τους ξυλάνθρακες και να έχουν έτσι ένα καύσιμο χωρίς καπνό. H ανακάλυψη αυτή έγινε σε περιοχές με μετριότερες ανάγκες για θέρμανση, όπως οι ακτές της Μεσογείου, η Κίνα και η Ιαπωνία.