Προσωπικό ιστολόγιο του Γεώργιου Μάππα, Μηχανολόγου Μηχανικού Τ.Ε.